,

Tin trong nước

DIỄN ĐÀN KINH DOANH VIỆT NAM - Ả-RẬP XÊ-ÚT

Ngày 11/9/2023, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Riyadh (Ả-rập Xê-út) tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Ả-rập Xê-út. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự và phát biểu tại Diễn đàn.