,

Cải cách hành chính

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC

- Với phương châm "Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính (CCHC)", Công an tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh CCHC mang lại hiệu quả tích cực. Năm 2023, chỉ số CCHC của Công an tỉnh được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao khi xếp thứ 5/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.