,

Giới thiệu chung

Khái quát điều kiện tự nhiên tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng trung du - miền núi phía Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 165 km. Tuyên Quang có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng, là tỉnh ở mức trên trung bình của vùng về nhiều mặt.

Tuyên Quang qua các thời kỳ lịch sử

Theo truyền thuyết và các sử liệu cũ, thời Hùng Vương, Tuyên Quang thuộc đất của bộ Văn Lang; thời Bắc thuộc là đất của quận Giao Chỉ, sau là quận Tân Xương và quận Tân Hưng.

Bản sắc Tuyên Quang

Trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang có một bản sắc rất riêng. Bản sắc này hình thành từ yếu tố lịch sử, tự nhiên và con người. Về lịch sử, các nhà khảo cổ học đã xác định Tuyên Quang là một trong những cái nôi của người Việt cổ. Trong tiến trình hình thành và phát triển, Tuyên Quang một thời cũng là “phên giậu của ...

Khái quát chung về Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Việt Nam, có diện tích: 5.867,9 Km2, dân số: 784.811 người (Theo Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019).