,

Lãnh sự - NVNONN

Thông tin bảo hộ công dân

Thời gian qua, qua thực hiện công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, ...