,

Văn bản về công tác đối ngoại

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
275/KH-UBND31-12-2023
Ngày hiệu lực: 31-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
128/NQ-CP14-08-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
127/NQ-CP14-08-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
31/2023/TT-BCA20-07-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/CT-TTg09-07-2023
Ngày hiệu lực: 09-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/2023/QH1524-06-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/NQ-CP10-02-2023
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực
1712-CV/TU17-11-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực
58/2022/NĐ-CP31-08-2022
Ngày hiệu lực: 01-11-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
15-CT/TW10-08-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/2022/QH1516-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2022/QH1516-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2022/QH1515-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2022/QH1515-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/2022/QH1514-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực