,

Phi chính phủ nước ngoài

Sẽ có những bước chuyển mới trong hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Sáng ngày 14/11, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Ngọc Hùng tiếp đoàn đại biểu Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do ông Herve Conan, Giám đốc AFD tại Việt Nam dẫn đầu. Hai bên thảo luận về phương hướng hợp tác nhằm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Pháp tại Việt Nam.