,

Phổ biến pháp luật

NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu đến độc giả Luật người khuyết tật, Công ước Liên hợp quốc về quền của người khuyết tật

Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 18/6/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó nêu rõ 6 nguyên ...