,

Công tác ngoại vụ

Đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Chiều 29-6, Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12 ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.