,

Công tác ngoại vụ

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Nhận tin về thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Phú An-368/17 TV gặp nạn và công dân Việt Nam được phía Thái Lan đưa vào bờ khi đang lênh đênh trên biển, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhanh chóng liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và thực hiện công tác bảo hộ công dân.