,

Lễ tân ngoại giao

Nghị định nghi lễ đối ngoại mới áp dụng trong phạm vi và cho đối tượng nào?

Dưới đây là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 10/4/2022.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định về nghi lễ đối ngoại mới là gì? Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam ngày 8/1/2022 tại Phủ Chủ tịch. (Nguồn: TTXVN)

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 18/2022/NĐ-CP quy định nghi lễ đối ngoại, bao gồm:

Một là, đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân, quá cảnh; đón, tiếp Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan của Nghị viện hoặc cấp tương đương và một số đoàn khách quốc tế khác.

Hai là, tiễn, đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài; thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao.

Ba là, nghi lễ dành cho Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài, bao gồm Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, Trưởng Cơ quan đại diện lãnh sự và Trưởng Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trường hợp đặc biệt, cơ quan chủ trì kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đón, tiếp các đối tượng khách khác.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài quy định tại phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Tin cùng chuyên mục