,

Lãnh sự - NVNONN

Đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Chiều 29-6, Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12 ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Những đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài trong đầu tư, thương mại, chuyển giao tri thức, công nghệ, kiều hối, từ thiện, nhân đạo… là nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa Trung ương địa phương, các ngành, lĩnh vực có liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đề nghị các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và quán triệt sâu rộng chủ trương, quan điểm của Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 169 của Chính phủ. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới; linh hoạt trong chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn và thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các giải pháp để phát huy mọi nguồn lực của đồng bào ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước...

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục