,

Tin tức - Sự kiện

Việt Nam-Trung Quốc nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai

Từ việc coi trọng cao độ quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, với những thành tựu của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong 15 năm qua và trước những yêu cầu mới, hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.