,

Tin trong tỉnh

Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

Ngày 18-5, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5

Ngày 17-5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 xem xét 16 nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND ...