,

Phổ biến pháp luật

Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 225/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hóa 2019-2023

 

 

 

 

 

Sở Ngoại vụ

Tin cùng chuyên mục