,

Phổ biến pháp luật

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, chức danh thi tuyển

01 chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển

2.1. Nhân sự tại chỗ

a) Công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, đang công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang được quyền đăng ký dự tuyển.

b) Công chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan  y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận).

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Công chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

Công chức không thuộc đối tượng được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký dự tuyển thì hằng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ được rà soát, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch năm kế tiếp của chức danh không đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc tương đương của Sở Ngoại vụ hoặc thông báo tới cơ quan, đơn vị liên quan (trong trường hợp có cơ quan, đơn vị khác đề nghị quy hoạch).

2.2. Nhân sự từ nơi khác

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang được quyền đăng ký dự tuyển.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải bảo đảm có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác nhận.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 17, Điều 1; khoản 8, Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

- Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại định Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về sửa đổi, bổ sung các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Các điều kiện bổ nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

(1) Đơn đăng ký dự tuyển (có mẫu đơn đăng ký dự thi kèm theo).

(2) Sơ yếu lý lịch 2C theo quy định hiện hành do cá nhân tự khai và cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận; có dán ảnh màu khổ 4x6 và đóng dấu.

(3) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu ban hành kèm theo quy định hiện hành (có ký xác nhận của người kê khai và người nhận bản kê khai theo quy định).

(4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

(5) Quyết định tuyển dụng hoặc văn bản thể hiện đã tuyển dụng.

(6) Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/4/2024 đến hết ngày 18/4/2024, trong giờ hành chính.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng – Thanh tra Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang, số 04 đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Người tiếp nhận hồ sơ ông Nguyễn Thanh Hiếu, Chánh Văn phòng - Thanh tra, Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại liên hệ: 097 631 1869 trong giờ hành chính.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Sở Ngoại vụ và niêm yết tại Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang.

Tải mẫu đơn đăng ký dự tuyển tại đây

Sở Ngoại vụ

Tin cùng chuyên mục