,

Cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 2480/UBND-THCBKS ngày 09/6/2023 về việc thực hiện Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục