,

Cải cách hành chính

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp phiên thứ nhất với các địa phương

- Sáng 8-9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức trực tuyến với các địa phương. Dự phiên họp tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang.

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, với 15 thành viên do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, các TTHC là rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Những tháng còn lại của năm 2023, Tổ công tác tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Công bố công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Mục tiêu từ nay đến cuối năm, Tuyên Quang thực hiện một số giải pháp quan trọng: Cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực; công khai số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại nơi giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; theo dõi, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế theo quy định; xử lý nghiêm và công bố, công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để xảy ra quá hạn, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, sự vào cuộc có trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách TTHC. Tuy nhiên, những điểm nghẽn còn tồn tại cũng đã gây không ít khó khăn, làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở những nhiệm vụ cụ thể được triển khai tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp, trong đó tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính giai đoạn hiện nay.

Theo https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục