,

Tin Quốc tế

Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 77: Thêm một viên gạch vững chắc vào bức tường vị thế, uy tín của đất nước

Theo ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, việc trúng cử Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 77 một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.