,

Chuyển đổi số

Hiệu quả từ thực tiễn khi thực hiện Đề án 06 tại Tỉnh Tuyên Quang

Từ đầu năm 2023, hàng loạt tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử được tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan đưa vào ứng dụng trong thực tế để đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Toàn diện và mạnh mẽ

- Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã và đang tăng cường công tác lãnh đạo, ...