,

Chuyển đổi số

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 và Quyết định 766 của Thủ tướng Chính phủ

- Sáng 6-10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 và Quyết định 766 của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh và đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.