,

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính: Nhìn từ các chỉ số

Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Tuyên Quang đạt 86,57%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,76%, tăng 1 bậc so với năm 2020. Giá trị chỉ số chung và nhiều chỉ số thành phần đều tăng. Qua đánh giá, phân tích các chỉ số thành phần cho thấy, chỉ số nào có sự tác động mạnh sẽ được cải thiện. Do đó muốn cải thiện các chỉ số CCHC cần được quan tâm toàn diện.