,

Cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang (cập nhật lại QĐ do mới nâng cấp thay trang thông tin điện tử mới của Sở)

Video không hợp lệ

Ngày 28 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định công bố

Danh mục thủ tục

Tin cùng chuyên mục