,

UBND tỉnh

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
275/KH-UBND31-12-2023
Ngày hiệu lực: 31-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
655/QĐ-UBND16-12-2020
Ngày hiệu lực: 16-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/2017/QĐ-UBND15-12-2017
Ngày hiệu lực: 01-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2013/QĐ-UBND16-05-2013
Ngày hiệu lực: 31-05-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực