,

Phổ biến pháp luật

Xin ý kiến cán bộ, công chức và nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Ngoại vụ đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật.

Kính mời toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức tải dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại đây để nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: songoaivu.tuyenquang@gmail.com 

Trân trọng./.

Sở Ngoại vụ

Tin cùng chuyên mục