,

Phổ biến pháp luật

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT GIÁ NĂM 2023

Sở Ngoại vụ xin giới thiệu đến độc giải về Đề cương giới thiệu Luật giá năm 2023

Kính mời độc giả quan tâm tải Đề cương Luật giá năm 2023 tại đây 

Sở Ngoại vụ

Tin cùng chuyên mục