,

Cải cách hành chính

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” (sau đây viết tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi, như sau:

Công bố Chỉ số CCHC năm 2021

Ngày 18-6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao Chỉ số ...

Cải cách hành chính: Nhìn từ các chỉ số

Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Tuyên Quang đạt 86,57%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,76%, ...