,

Tin hoạt động

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NGOẠI VỤ KHÓA III

Chiều ngày 24/4/2023, Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự đại hội có đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đồng chí Võ Công Thành, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III diễn ra trong không khí các công đoàn cơ sở đang tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của các cấp ủy Đảng, nhiệm kỳ 2020- 2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” các đồng chí đoàn viên dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Chương trình Đại hội; tập trung thảo luận đánh giá đúng khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; dân chủ lựa chọn bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang khoá III và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI.

Đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Bí thư Chi bộ, GIám đốc Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Sở Ngoại vụ khóa III.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Công Thành, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh  đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Công đoàn Sở cần phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, động viên, tập hợp đoàn viên  tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn khoá III, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI. Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Nguyễn Lan Phương

Tin cùng chuyên mục