,

Tin hoạt động

CHI BỘ SỞ NGOẠI VỤ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÙNG NHÂN DÂN TẠI XÃ TÂN THỊNH, HUYỆN CHIÊM HÓA

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Sáng ngày 01/7/2023, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Đảng uỷ xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá tham gia hoạt động trồng 100 cây keo khuôn viên sân vận động trung tâm thôn Làng Bục; trồng cây râm bụt làm hàng rào cây xanh (400m) theo trục lộ tuyến đường thôn Làng Bục, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Cùng tham gia hoạt động còn có các cán bộ cơ sở xã, các giáo viên của các trường học nằm trên địa bàn xã.

Thông qua các hoạt động tham gia cùng Đảng ủy, chính quyền xã và nhân dân tại cơ sở đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, gần dân, hiểu dân, cùng trao đổi, chia sẻ với nhân dân, góp phần tạo cơ sở vững chắc để các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Sở Ngoại vụ

Tin cùng chuyên mục