,

Kế hoạch

1. Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024
2. Kế hoạch số 1501/KH-SNgV ngày 18/11/2023 của Sở Ngoại vụ về việc ban hành phương án ứng cứu xử lý tấn công mạng của Sở Ngoại vụ
3. Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023; Luật giao thông đường bộ; Luật phòng chống tác hại của rượu, bia     
4. KẾ HOẠCH số 75/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
5. Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động  
6. Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 24/9/2022 của UBND tỉnh về Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụngĐịnh danh điện tửquốc gia VNEIDtrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 20/09/2022 của UBND tỉnh triển khai,thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
8. Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
9. Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
10. Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
11. KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022” của Công đoàn Thanh tra tỉnh
12. Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
13. Kế hoạch số 37/STTTT-KH ngày 08/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
14. Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh về Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020
15. Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021