,

Công văn

1. Văn bản số 1938/UBND-THVX ngày 12/5/2023 về thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
2. Văn bản số 3947/UBND-NC ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
3. Văn bản số 3931/UBND-THVX ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  
4. Văn bản số 3928/UBND-THVX ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v thực hiện Nghị định số 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 của Chính phủ  
5. Văn bản số 3921/UBND-THCBKS ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  
6. Văn bản số 3814/UBND-NC ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh V/v tuyên truyền, triển khai các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự
7. Văn bản số 3802/UBND-TH ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 của Chính phủ
8. Văn bản số 3761/UBN-KT ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
9. Văn bản số 3650/UBND-NC ngày 10/9/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện
10. Văn bản số 3686/UBND-THVX ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện 03 Bộ LĐTBXH về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
11. Văn bản số 3671/UBND-THVX ngày 12/9/2022 cuả UBND tỉnh về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
12. Văn bản số 3621/UBND-THVX ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
13. Văn bản số 4226/BCĐ ngày 11/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai các hoạt động, hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7
14. Công văn số 2018/UBND-ĐTXD ngày 04/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
15. V/v đẩy mạnh tuyên truyền về công tác Hội người cao tuổi Việt Nam