,

Thông tin - Tuyên truyền

NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu đến độc giả Luật người khuyết tật, Công ước Liên hợp quốc về quền của người khuyết tật