,

Chuyển đổi số

chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan và địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và cổng/trang thông tin điện tử về các chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”.

Tin cùng chuyên mục