,

Văn bản chỉ đạo điều hành

31. Văn bản số 3802/UBND-TH ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 của Chính phủ
32. Văn bản số 3761/UBN-KT ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
33. Văn bản số 3650/UBND-NC ngày 10/9/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện
34. Văn bản số 3686/UBND-THVX ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện 03 Bộ LĐTBXH về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
35. Văn bản số 3671/UBND-THVX ngày 12/9/2022 cuả UBND tỉnh về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
36. Văn bản số 3621/UBND-THVX ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
37. Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
38. Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên giao Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn NGân (1902-2022)
39. Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
40. Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
41. Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
42. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
43. KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022” của Công đoàn Thanh tra tỉnh
44. Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
45. Văn bản số 4226/BCĐ ngày 11/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai các hoạt động, hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7