,

Văn bản chỉ đạo điều hành

16. Văn bản số 548/SKHCN-VPTTr ngày 11/5/2023 về tuyên truyền kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2023
17. hướng dẫn khai thác “Tập hợp cácvăn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2022”  
18. KẾ HOẠCH số 75/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
19. Lịch tổ chức các hoạt động khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang
20. Quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc
21. Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027  
22. Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động  
23. Đề cương giới thiệu Luật Điện ảnh
24. Văn bản số 3947/UBND-NC ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
25. Văn bản số 3931/UBND-THVX ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh  
26. Văn bản số 3928/UBND-THVX ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v thực hiện Nghị định số 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 của Chính phủ  
27. Văn bản số 3921/UBND-THCBKS ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  
28. Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 24/9/2022 của UBND tỉnh về Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụngĐịnh danh điện tửquốc gia VNEIDtrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
29. Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 20/09/2022 của UBND tỉnh triển khai,thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
30. Văn bản số 3814/UBND-NC ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh V/v tuyên truyền, triển khai các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự